fbpx

Een duidelijk zicht op uw project door voor en nacalculatie

Voorcalculatie

Een voorcalculatie is een raming van het werk dat een project je zal kosten,  de prijs van het project dat je gaat doorrekenen aan de klanten.  Dit is dus uw offerte.  Het is van heel groot belang een goede offerte te maken, zowel voor je klant als voor jezelf – die graag nog iets verdient aan de projecten.   Je zal je offerte vaak baseren op de ingeschatte manuren en de aan te kopen grondstoffen.  Goed inschatten van het aantal manuren is niet altijd evident, maar het verleden kan je daar in helpen.  Om een goede offerte te maken zal je vaak gaan werken op basis van projecten die je reeds uitwerkte in het verleden.  Dit aan de hand van uw nacalculatie.

Nacalculatie

Om een goed zicht te krijgen op deze projecten uit het verleden gaan we de nacalculatie van die projecten gaan bekijken.  Een nacalculatie bekom je door de bestede tijd en middelen bij het uitvoeren van een project goed te gaan bijhouden.  Dit is van uitermate groot belang als je wil weten of je als bedrijf goed bezig bent. Verdien je wel aan uw projecten ? Heb je uw offerte niet te goedkoop gemaakt ?  Of misschien eigenlijk wel wat te duur ? Door het bijhouden van de effectieve kostprijs van alles , zowel van materialen als van personeel zal je in staat zijn om heel vlot de marge van een project te zien.  Uit deze historiek zal je heel veel leren en zal je nog beter in staat zijn om toekomstige projecten beter in te gaan schatten. Zo kan je eventueel scherper gaan prijzen en uw marges onder controle houden.

Leren uit het verleden

Als je in de toekomst offertes gaat maken en je krijgt aanvragen voor vergelijkbare projecten dan zal je veel betere inschattingen kunnen gaan maken door je te gaan baseren op de nacalculaties van voorbije projecten.  Een win – win situatie…

Meer info nodig ?

Wil je meer informatie hoe dit concreet te implementeren in je bedrijf , aarzel niet ons te contacteren.