Vraag een gratis demo aan

Hou het overzicht over je personeel...

Verlofplanning

Je werkt met personeel en wil het overzicht houden in de beschikbaarheid van het personeel.  Dan is de verlofplanning van Scribo de ideale tool om je bij te staan.  Je personeel vraagt zelf hun verlof aan via een kalender.  Dit verlof moet goedgekeurd worden door een verantwoordelijke. Via de verlofkalender – die opvraagbaar is per personeelslid of per team – kan je makkelijk de beschikbaarheid van je mensen zien, en dat binnen Scribo.  Zo is het heel eenvoudig om de verloven door te geven aan het sociaal secretariaat zodat je vlotter de loonsverwerking kan doen.

Personeels KPI’s

Het is in Scribo mogelijk om kpi’s ( key performance indictators ) op te vragen van je personeel.  Zo krijg je in een grafiek een overzicht van de tijdsbesteding van een personeelslid, en dat over een bepaalde periode.  Zo kan je zien hoeveel verlof personeelslid x had tijdens de aangegeven periode, of deze ziek geweest is , wat de beschikbare tijd was en wat de factureerbare tijd was.  Zo krijg je nog beter inzicht in je team en kan je heel makkelijk bijsturen waar nodig.

Waarom Scribo ?

  • Plannings software
  • Lever je projecten op tijd af door te plannen
  • Hou het overzicht in het verlof van je personeel
  • Een visueel overzicht van je planning
  • Overzicht van de deadlines van je projecten

Gratis offerte!